За критеріями  розподілу суб`єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю), затвердженими Постановою КМУ  від 19 березня 2008 р. N 212,  ТОВ СП «НІБУЛОН» відноситься до суб`єктів господарювання з високим ступенем ризику і підлягає контролю з боку державних контролюючих органів (територіальних екологічних інспекцій) не рідше одного разу на рік. Перевірки здійснюються за переліком основних питань, що затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 04.03.2008 №108:

- контроль за використанням і охороною земель та за поводженням з придатними до використання пестицидами і агрохімікатами;
- контроль за використанням та охороною надр;
- контроль за поводженням з відходами, небезпечними хімічними речовинами, непридатними до використання пестицидами і агрохімікатами;
- контроль за охороною і використанням вод та відтворенням водних ресурсів;
- контроль за охороною атмосферного повітря;
- контроль за охороною, використанням та відтворенням тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів);
- контроль за охороною, захистом, використанням, відтворенням лісів та інших рослинних ресурсів;
- контроль за додержанням режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- контроль за утриманням зелених насаджень у населених пунктах України;
- радіаційна безпека та екологічний контроль при переміщенні вантажів;
- інструментально-лабораторний контроль.
 
            За 2012 рік  ТОВ СП «НІБУЛОН» як суб’єкт господарювання  перевірялось по 27 підрозділах:
- державними екологічними інспекціями – 10 підрозділів ;
- районними санітарно-епідеміологічними службами – 17 підрозділу;
- територіальним управлінням Держгірпромнагляду - 1 підрозділ;
- Херсондержрибоохорона – 1 підрозділ

 


 Прочитали: [1840]

© 2019 ТОВ СП НІБУЛОН