ПРОЕКТ

«Днопоглиблювальні роботи на лімітуючих перекатах в Дніпровському і

в Дніпродзержинському водосховищах»


Загальна характеристика

Реалізація проекту «Днопоглиблювальні роботи на лімітуючих перекатах в Дніпровському і в Дніпродзержинському водосховищах» (розробник ТОВ «Інститут «Укррічтранспроект») дозволить  підвищити рівень безпеки судноплавства та  забезпечити гарантовані габарити окремих ділянок суднового шляху в Дніпровському і Дніпродзержинському водосховищах.

Робоча документація складається з двух окремих складових: Дніпровське водосховище та Дніпродзержинське водосховище. Оцінка проектних рішень проведена в розділі проекту «Оцінка впливів на навколишнє середовище» (розробник ТОВ СП «НІБУЛОН», ліцензія серії АВ за №407430).

Місцева громадськість та населення на кожному із етапів проектування інформується про заплановану діяльність:

- заява про екологічні наслідки діяльності 18.08.2015 р. та 20.08.2015 р. оприлюднена на офіційному сайті ТОВ СП «НІБУЛОН» та у газеті «Рідне Прибужжя» №34 (3373) в редакції, що подавалась в складі проекту до Мінприроди України на державну екологічну експертизу;

- заява про екологічні наслідки діяльності  в редакції, що оприлюднена після позитивної оцінки прийнятих проектних рішень Мінприроди України.

- публікація  повідомлення  про початок робіт в обласному суспільно-політичному щотижневику «ЗОРЯ» № 81(21915) від 25.10.2017р.

 

Дніпровське водосховище

Основні розрахункові рівні води (проектні) Дніпровського водосховища:

- НПС – 51,4 мБС;

- рівень води по дніпровському водопосту, від якого визначається проектне дно перекатів – 50,70 мБС.

Глибина суднового ходу при відмітці рівня води по Дніпровському водопосту 50,70 мБС – 3,65 м, на перекаті «Новокайдацький» - 3,85 м. Відмітка проектного дна на перекатах Дніпровського водосховища прийнята – 47,05 мБС, на перекаті «Новокайдацький» - 46,85 мБС. Глибина на перекаті «Новокайдацький» збільшена у зв’язку з тим, що до причалу «Нові Кайдаки» подають судна типу «Ріка-море» з осадкою 380-400 см.

За даними ДП «Укрводшлях» (лист № 02-12/149 від 31.07.2012 р.) на суднохідному шляху Дніпровського водосховища існують такі перекати: «Нижня Романьківська забора» (432,5 км – 431,0 км); «Дніпродзержинський 2-й» і «Дніпродзержинські Ворота» (428,8 км – 426,7 км); «Грузькі Ворота» і «Таромські Ворота» (411,3 км – 409,0 км); «Новокайдацький» (396,5 км – 395,5 км); «Архієрейська забора» (388,0 км – 387,0 км).

Проектом передбачено розчистку 4 з них:

- перекат «Нижня Романьківська забора» (432,5 км – 431,0 км);

- перекати «Дніпродзержинський 2-й» і «Дніпродзержинські Ворота» (428,8 км – 426,7 км);

- перекат «Новокайдацький» (396,5 км – 395,5 км);

- перекат  «Архієрейська  забора» (388,0 км – 387,0 км).

Загальна довжина лімітуючих перекатів у Дніпровському водосховищі – 5,6 км, проектний обєм виїмки ґрунту – 19270,0 м3 – весь грунт скельний.

Дніпродзержинське водосховище

Основні розрахункові рівні води (проектні) Дніпродзержинського водосховища :

- НПС – 64,0 мБС;

- РНС – 63,80 мБС.

Глибина судового ходу по Дніпродзержинському водосховищу від відмітки НПР (60,00 мБС) – 4,00 м. Відмітка проектного дна на ділянках складає 60 мБС.

За даними ДП «Укрводшлях» (лист № 02-12/149 від 31.07.2012 р.) на суднохідному шляху Дніпродзержинського водосховища існують такі перекати: нижній підхідний канал Кременчуцького шлюзу (550,5 км);  «Вербоцький 5-й» (545 км – 546 км); «Кагамлицький» (544 км); «Ковалівський 1-й» (540,2 км);  «Ковалівський 2-й» (540,2 км); «Демурівський 2-й» (531,8 км – 532,8 км); ділянка р. Дніпро в  районі  буїв №№ 61-62 (524,2 км); ділянка р. Дніпро в  районі  буїв №№ 64-68 (528,0 км).

Проектом передбачено розчистку 7 з них, в тому числі один складається із скельного ґрунту (ділянка р. Дніпро в районі буїв №№61-62 (буй №63-524,2 км), а решта – з піщаного ґрунту.

Загальна довжина лімітуючих перекатів у Дніпродзержинському водосховищі 2,6 км, в тому числі із скельного ґрунту – 1,15 км, із піщаного ґрунту – 1,45 км, проектний об'єм виїмки скельного ґрунту – 976,0 м3, піщаного – 15 748 м3.

Технологія днопоглиблювальних робіт з розробкою  скельного  ґрунту  передбачає наступні операції: відколювання від загального тектонічного пласту кусків граніту шляхом механічного впливу; підняття  скельного  грунту з дна на баржу; транспортування до місця складування;  вивантаження  плавкраном  скельного грунту  на  місце  складування - земельна ділянка  біля  хвилезахисної  дамби, що належить ВП «Дніпродзержинський  судноплавний шлюз» державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях» на праві постійного користування. Місце складування скельного ґрунту погоджено ДП «Укрводшлях» листами вих. № 02-08/129 від 01.09.2015 р. та вих. № 02-12/148 від 16.09.2015 р.

Технологія днопоглиблювальних робіт з розробкою пісчаного ґрунту передбачає використання земснарядів землесосного типу.

Картографічні матеріали додаються.

При виконанні днопоглиблювальних робіт з виїмкою скельного грунту будуть задіяні: земснаряд, оснащений потужним інженерним комплексом на борту (ковшем, фрезою та гідромолотом), плавкран, баржа, буксир.

Зразки граніту досліджені випробувальною лабораторією ДУ «Миколаївського центру Облдержродючість». За висновком протоколу випробувань № 823 від 12.11.2012 р. ефективна активність природних радіонуклідів менше допустимого рівня, представлений для випробування граніт може застосовуватись як будівельний матеріал без обмежень за радіаційним фактором – об’єкт , звільнений від  регулюючого радіаційного контролю.

Подальше використання вийнятих із води природніх матеріалів (скельний грунт) для закріплення берегової лінії на ділянках, запропонованих Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів (лист. вих. № АД/8-1382 від 23.10.2012 р.), є складовою іншого проекту, розробка якого буде ініційовано державою у окремому порядку.

З метою посилення охорони природи днопоглиблювальні роботи проводяться в позанерестовий період. Ріка  Дніпро  в  межах  Дніпровського та Дніпродзержинського водосховищ - рибогосподарський водний об’єкт першої категорії. В складі проекту розроблено розділ «Оцінка  впливу робіт на стан іхтіофауни і водних біоценозів. Розрахунок вартості компенсаційних заходів».

Планова діяльність супроводжується моніторингом стану водних біоресурсів акваторії в районі проведення робіт  з залученням наукових установ рибної галузі.

Реалізація проекту підтримана Дніпропетровською ОДА (лист вих. 18-2571/0/2-15 від 05.06.2015 р.) та Полтавською ОДА (лист вих. №4323/01-58 від 28.07.2015 р.), проект погоджено Державною службою геології та надр України (лист вих. № 6140/10/10-15 від 09.06.2015 р.), Дніпровським басейновим управлінням водних ресурсів Державного агентства водних ресурсів (лист вих. №АД/8-1382 від 23.10.2012 р.),  Державним агентством рибного господарства України (лист вих. № 1-7-17/3083-15 від 17.06.2015 р.), складова проекту – діяльність щодо розчистки перекатів із скельних грунтів позитивно оцінена державною екологічною експертизою Мінприроди України  (висновок № 7-03/12-53 від 22.09.2015 р.).

Шість лімітуючих перекатів з піщаного грунту, що за проектом підлягають днопоглибленню у Дніпродзержинському водосховищі (адміністративно-територіальні межі Полтавської області), та заплановані місця берегових відвалів входять до територій та об'єктів природно-заповідного фонду області (лист-погодження Полтавської ОДА вих. №4323/01-58 від 28.07.2015 р.). Проведення діяльності на природоохоронних територіях потребує проходження додаткових погоджувальних процедур, за результатом яких можлива деяка зміна проектних рішень. Тому складова проекту щодо діяльності по розчистці перекатів із піщаних грунтів державною екологічною експертизою Мінприроди України  буде оцінюватись після отримання додаткових погоджень.

У 2017 р. в рамках проекту «Днопоглиблювальні роботи на лімітуючих перекатах в Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах» ДП «Укрводшлях» із залученням днопоглиблювальної техніки компанії проведені випробувальні днопоглиблювальні роботи на лімітуючому перекаті «Дніпродзержинські ворота» (Дніпровське водосховище, 427 км суднового ходу, район буя №111-В) з відпрацюванням нової для України технології розробки скельного ґрунту механічним методом, що передбачена проектом. Порівняно з вибуховим, механічний метод розробки скельного ґрунту виключає розвиток небезпечних інженерно-геологічних процесів та явищ і тим самим мінімізує вплив робіт на об’єкти довкілля. Хоча ці  випробування тривали тиждень. Компанія за довіреністю ДП «Укрводшлях» актуалізувала деякі погодження за проектом:

- листи Державного підприємства водних шляхів «УКРВОДШЛЯХ» вих. № 01-19/67 від 27.10.2017 р.,  № 01-19/68 від 31.10.2017 р.;

- листи Держгеокадастра України та його територіальних  управлінь вих. № 28-28-0.13-17929/2-17 від 17.11.2017 р., № 19-4-0.331-13102/2-17 від 03.11.2017 р.№ 27-16-0.6-8763/2-17 від 10.11.2017 р.; 

- лист  Державного агентства водних ресурсів України вих. № 6391/9/11-17 від 08.11.2017 р.;

- лист Державного агентства рибного господарства України вих. № 2-4.4-17/6473-17 від 31.10.2017 р.;

- лист  Курилівської селищної ради Петриківського району Дніпропетровської області вих. №425 від 01.11.2017 р., Рішення № 388-21/VІІ від 17.11.2017 р.;

- випробування зразків скельного ґрунту на радіаційне забруднення, протокол  випробувань № 877 від 24.11.2017 р.;

- заява про наміри 13.04.2018 р.,  погоджена департаментом  екологічної політики Дніпровської міської ради;

- заява про наміри, погоджена Курилівською селищною радою.

Прочитали: [11278]

Усі права захищені © 2023 ТОВ СП «НІБУЛОН»

ТОВ СП «НІБУЛОН» володіє авторськими правами на матеріали (тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, скріншоти, скан-копії, відео, аудіо тощо), які розміщені на вебсторінках його вебсайту (nibulon.com), якщо не зазначено інше.
Під час використання матеріалів, розміщених на вебсторінках вебсайту ТОВ СП «НІБУЛОН» (nibulon.com), обов`язковим є зазначення прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання безпосередньо на nibulon.com. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.