Заява про наміри

Зменшення потоку вантажного автомобільного транспорту, в т. ч. транзитного, є для Миколаєва нагальною задачею.

Вже багато років ТОВ СП «НІБУЛОН» виступає з ідеєю будівництва паромної переправи на р. Південний Буг у районі мікрорайону Матвіївка, яка дасть можливість виключити рух вантажного автомобільного транспорту через Варварівський та Інгульський мости і м. Миколаїв. Також наша компанія протягом останніх років власними силами і без будь-якої підтримки з боку держави здійснює днопоглиблення р. Південний Буг, будівництво сучасних високотехнологічних перевантажувальних терміналів у містах Нова Одеса і Вознесенськ та будівництво спеціалізованого флоту для того, щоб розвантажити автомобільні шляхи області. Так за дев’ять місяців 2019 року компанією «НІБУЛОН» уже транспортовано Південним Бугом близько 600 тис. тонн продукції і таким чином з доріг у напрямку до м. Миколаєва знято 25 тис. вантажівок.

Важливим кроком у реалізації вказаної вище стратегічної задачі має стати будівництво сучасного високотехнологічного перевантажувального термінала з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН» з майданчиком відстою вантажного автотранспорту на території Центрального району м. Миколаєва на в’їзді в мікрорайон Матвіївка, на якому будуть установлені системи, що будуть мінімізувати вплив на довкілля.

З цією ініціативою наша компанія зверталася до компетентних органів, починаючи з 2016 року, але протягом понад двох років вказане питання не було вирішено. Незважаючи на це, ми підтверджуємо наші наміри щодо будівництва вказаного об’єкта.

У зв’язку з оприлюдненням на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, повна назва документа державного планування «Розроблення генерального плану м. Миколаєва; розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» (в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку)» (далі – генеральний план)  ТОВ СП «НІБУЛОН» повідомляє про наміри реалізації на території Центрального району м. Миколаєва на в’їзді в мікрорайон Матвіївка проєкту «Нове будівництво об’єктутранспортної інфраструктури для обробки зернових вантажів, пов’язаної з річковим вантажооборотом «Перевантажувальний термінал з відвантаженням зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН» з майданчиком відстою вантажного автотранспорту» та пропонує внести до Генерального плану міста відповідні зміни щодо розміщення даного об’єкта на двох земельних ділянках:

-   № 1 площею 5,67 га для будівництва високотехнологічного  Перевантажувального термінала з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт ТОВ СП «НІБУЛОН» з об’ємом одночасного зберігання 120 тис. тонн зернової продукції, яка розташована на лівому узбережжі р. Південний Буг;

-   № 2 площею 2,5 га для організації майданчика відстою вантажного автотранспорту, що розташована на північному сході від ділянки № 1 через дорогу місцевого значення по вул. Силікатна (Генеральний план).

 Зазначені земельні ділянки відповідно до розробленого Генерального плану м. Миколаєва розташовані в зоні рекреації та межують з проєктними територіями багатоквартирної житлової забудови, індивідуальної забудови та громадської забудови, проте, за інженерно-будівельними характеристиками територія є сприятливою для будівництва гідротехнічних об’єктів, промислових площадок, відповідних комунікацій та під’їзних шляхів. Тому зміна Генерального плану міста також передбачає включення цієї території в зону, яка буде відповідати цільовому призначенню земельних ділянок – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення – землі річкового транспорту.

Ділянки планованої діяльності вільні від забудови. Їх рельєф складний: з крутими схилами, по території існують декілька угрупувань дикорослих зелених насаджень, що буде вимагати залучення значних інвестицій для приведення цієї території до належного стану для будівництва перевантажувального термінала та майданчика відстою вантажного автотранспорту.

Головна ціль проєкту:

-   залучення додаткових інвестицій;

-   розвиток інфраструктури міста;

-   переорієнтація вантажопотоків, що прямують у місто, з автомобільних шляхів на внутрішні водні шляхи, що мінімізує завантаженість автошляхів та в подальшому призведе до покращення їх технічного стану;

-   переорієнтація вантажопотоків також покращить екологічну ситуацію в місті, що проявиться у підвищенні якості атмосферного повітря та зменшенні впливу автотранспорту на здоров'я їх мешканців;

-   під час будівництва будуть задіяні близько 1,5 тис. людей із 75 підрядних організацій, місцевих заводів будівельної індустрії;

-   подальша експлуатація перевантажувального термінала створить близько 150-200 робочих місць для жителів м. Миколаєва та мікрорайону Матвіївка;

-   будівництво перевантажувального термінала та його подальша експлуатація за рахунок сплати податків призведе до додаткового поповнення місцевого бюджету;

-   суттєво зменшиться потік вантажного автотранспорту через Варварівський та Інгульський мости, що призведе до збереження їх конструкції та дорожнього покриття.

Крім цього, будівництво перевантажувального термінала в Матвіївці спонукає пожвавлення річкового судноплавства, що в свою чергу призведе до збільшення водообміну та збагачення води киснем, тобто вплине на мінімізацію застійних явищ. Оздоровлення екології річки та покращення умов життєдіяльності гідробіонітів, що її населяють, напряму пов’язане із мінімізацією застійних явищ, таких як: «цвітіння води» через надмірне розростання водоростей та очерету, замулення дна річки продуктами розпаду органічних речовин під дією гнильних мікроорганізмів.

Місце розташування ділянок планованої діяльності на східній околиці мікрорайону Матвіївка забезпечує рух зерновозів до перевантажувального термінала поза межами мікрорайону, що виключає руйнування доріг та погіршення умов проживання його мешканців (Ситуація).

Перенаправлення на перевантажувальний термінал в Матвіївці вантажопотоків, що прямують у місто автомобільним шляхом Р06 «Миколаїв – Ульянівка», дозволить зняти з доріг міста до 40 зерновозів на добу, що матиме суттєвий екологічний ефект за рахунок зменшення на 30% обсягів викидів продуктів згорання (оксидів вуглецю, азоту, сірки та сажі, а також неметанових органічних сполук, метану та бензопірену) та призведе до покращення повітря міста та, як наслідок, оздоровлення його мешканців.

Під час реалізації даного інвестиційного проєкту буде проведено благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони підприємства та суміжних з нею територій мікрорайону Матвіївка. За узгодженням з місцевою громадою буде реалізовано соціальний проєкт щодо облаштування прибережної зони відпочинку мешканців мікрорайону з пляжною зоною та дитячим ігровим майданчиком. Озелененням і благоустроєм буде охоплена площа 4,7 га (Благоустрій пляжних зон).

Згідно зі статтею 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» зазначений вид діяльності віднесено до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме інфраструктурні об’єкти (п. 10 частини 3 ст. 3): проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, будівництво гідротехнічних споруд, спеціалізовані морські та річкові термінали.

Оцінка величини та значимості впливів запланованого виробництва на об’єкти довкілля (атмосферне повітря; ґрунти; водне та соціальне середовища; водний, тваринний та рослинний світи) та ризиків, що з цим пов’язані, а також запобігання/пом'якшення можливих негативних та посилення можливих позитивних наслідків, буде здійснена на стадії оцінки впливу на довкілля.

За санітарною класифікацією підприємств, виробництв та споруд об’єкт планованої діяльності віднесено до об’єктів ІV класу з розміром санітарно-захисної зони 100 м, як окремий технологічний комплекс з транспортно-технічною схемою перевантаження та зберігання вантажів, що пилять і перевозяться навалом із застосуванням складських елеваторів та пневмотранспортних установок, що виключають винос пилу у зовнішнє середовище та мінімізують шумовий вплив. Санітарно-захисна зона запланованого виробництва витримана та буде впорядкована й озеленена у відповідності з нормативними вимогами до цих зон.

У зону впливу планованої діяльності (квадрат 2,0 х 2,0 км) потрапляє житлова забудова:
-   мікрорайону Матвіївка, мінімальна відстань від житлової забудови до джерел викидів на земельній ділянці № 1 становить 
100 м, до земельної ділянки № 2 – 240 м;
-   по вул. Офіцерський бульвар, мінімальна відстань від житлової забудови до земельної ділянки № 1 становить 600 м, до
земельної ділянки № 2 – 550 м.

Мікрорайон Варварівка розташований на південь від ділянок планованої діяльності через р. Південний Буг і через віддаленість не потрапляє в зону впливу планованої діяльності: мінімальна відстань від житлової забудови мікрорайону Варварівка – 2,05 км.

Територія, що пропонується для провадження планованої діяльності, не належить до земель природо-заповідного фонду та особливо цінних у природному відношенні земель. Також не передбачена до заповідання та резервування. Транскордонних впливів від запланованої діяльності не передбачається.

У рамках обговорення проєкту Генерального плану міста та з метою врахування громадської думки з приводу розміщення об’єкту нового будівництва на території Центрального району м. Миколаєва на в’їзді в мікрорайон Матвіївка та внесення змін до Генерального плану міста, що з цим пов’язані, заплановане проведення громадських слухань о 16:00 18 жовтня 2019 року в приміщенні Матвіївського будинку культури Центрального району м. Миколаєва за адресою: м. Миколаїв, вул. Матвіївська, 1.

 

© 2020 ТОВ СП НІБУЛОН