Введение режима квотирования в Украине.

Уважаемые поставщики!
 
В связи с введением режима квотирования в Украине ООО СП «НИБУЛОН» останавливает закупку по таким культурам как: пшеница всех классов, ячмень и рожь на Терминале ООО СП НИБУЛОН с 28 августа, на Филиалах и элеваторах  - с 20 августа 2010 года.
 
Предлагаем Вам ознакомиться с проектом Постановления об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 р., и порядка выдачи лицензий.
 
 
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
 від                                2010 р. №
 Київ
 Про затвердження обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції,
експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р., та порядку видачі ліцензії
 Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Затвердити:
обсяги квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р., згідно з додатком 1;
Порядок видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот, що додається.
 
2. Утворити комісію з питань розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот у складі згідно з додатком 2.
 
3. Міністерству економіки подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Державній митній службі інформацію про видачу суб`єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензій на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції.
 
4. Державній митній службі подавати щомісяця до 20 числа наступного періоду Міністерству економіки інформацію про обсяги експорту окремих видів сільськогосподарської продукції згідно з виданими Міністерством економіки ліцензіями.
5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2010 року.
  
Прем`єр-міністр України                                                                   М. Азаров
 
 
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від                                2010 р. №       
 
 
ОБСЯГИ
квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 р.
 Найменування товару 
Код згідно з УКТЗЕД 
Експортна квота до 31 грудня 2010 р.,
тис. тонн 
Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), полба 
1001 10 00 90
 1001 90 99 00 
1 500
Ячмінь 
1003 00 90 00 
1 000
Жито 
1002 00 00 00 
10
 
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                                2010 р. №       
 
 
ПОРЯДОК
видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот
 
1. Цей Порядок визначає механізм видачі Мінекономіки ліцензії та здійснення розподілу квот на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції до 31 грудня 2010 р. згідно з рекомендаціями комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот (далі – комісія).
 
2. Розподіл квот для видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції (далі – ліцензія) здійснюється на підставі заявки суб`єкта господарської діяльності, що подається Мінекономіки протягом 15 календарних днів після опублікування на його офіційному веб-сайті інформації про початок реєстрації заявок.
 
3. Для підтвердження достовірності даних, зазначених у заявці на видачу ліцензії (далі – заявка), суб`єкт господарської діяльності подає:
копію контракту з додатками та специфікаціями до нього;
копію свідоцтва про державну реєстрацію;
висновок Мінагрополітики на підставі рішення Комісії, створеної Мінагротолітики, про спроможність суб`єкта господарської діяльності експортувати заявлені обсяги сільськогосподарської продукції (оригінал).
Копії завіряються в установленому порядку.
Суб`єкт господарської діяльності несе відповідальність за недостовірність даних, зазначених у заявці.
 
4. У разі подання суб`єктом господарської діяльності документів, що не відповідають вимогам законодавства та цього Порядку, Мінекономіки відхиляє заявку. Суб`єкт господарської діяльності може повторно подати доопрацьовані документи протягом строку прийому заявок.   
 
5. Мінекономіки протягом п’яти робочих днів після завершення приймання заявок від суб`єктів господарської діяльності подає їх комісії для розгляду та прийняття рішення про розподіл квот.
Загальний обсяг квот на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції розподіляється комісією пропорційно обсягам, зазначеним у заявках суб`єктів господарської діяльності.
 
6. Нерозподілений обсяг квоти підлягає повторному розподілу відповідно до цього Порядку.
 
7. За результатами розгляду комісією заявок складається протокол. До розгляду заявки можуть залучатися представники суб`єкта господарської діяльності.
 
9. Рішення комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінекономіки.
 
10. Мінекономіки видає ліцензію з урахуванням рекомендацій комісії або у письмовій формі повідомляє у семиденний строк після прийняття відповідного рішення суб`єкту господарської діяльності про відмову в її видачі з обґрунтуванням причин.
_______________________
 
 
Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від                                2010 р. №       
  
СКЛАД
комісії з розгляду заявок на видачу ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот
 БАндуров
Володимир Володимирович
– перший заступник Міністра економіки, голова комісії 
 
 
Члени комісії:
 
ТРИГУБЕНКО
Сергій Миколайович
– заступник Міністра аграрної політики, заступник голови комісії 
Єфименко
Тетяна Іванівна
– заступник Міністра фінансів
КЛИМЕНКО
Володимир Георгійович 
– президент Української зернової асоціації (за згодою) 
– заступник Голови Держмитслужби
Породько
Володимир Михайлович
– заступник Голови Служби безпеки України
ГордІєнко
Микола Григорович
– заступник Голови Головного контрольно-ревізійного управління України
 

 

© 2020 ТОВ СП НІБУЛОН