Зміст

Публічний договір про надання послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «НІБУЛОН» пропонує укласти договір про надання послуг на умовах та у порядку, які зазначені нижче. Замовник з метою отримання послуги приймає умови цієї пропозиції про укладання договору про надання послуг на таких умовах.

1. Визначення та терміни
 1. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення Замовлення та оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним умов публічної оферти.
 2. Ручна поклажа – вантаж, розміри якого не перевищують 30х30х50 см, вагою до
  8 кг.
 3. Багаж – одиниця вантажу, що перевищує розміри ручної поклажі, але розміри якого не перевищують 50x50x30 см, вагою до 20 кг, яка перевозиться водним транспортом за ціною, певним маршрутом та розкладом руху, які розміщені на сайті.
 4. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю сільсько­господарське підприємство «НІБУЛОН»

  (юридична адреса: 54002, Україна, м. Миколаїв, Каботажний спуск, 1,

  
поштова адреса: 54030, Україна, м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 9-Б,

  
код ЄДРПОУ 14291113,

  
IBAN UA173223130000026001000009580 в АТ «УКРЕКСІМБАНК»,

  
МФО 322313, ІПН 142911114015,

  
тел.: (0512) 58-04-04, факс: (0512) 54-04-05, e-mail: mail@nibulon.ua).
 5. Замовник – будь-яка дієздатна фізична особа, яка здійснила замовлення послуг у Виконавця на умовах даного публічного договору.
 6. Послуга – визначена Виконавцем послуга з перевезення пасажирів та багажу водним транспортом за ціною, певним маршрутом та розкладом руху, які розміщені на сайті.
 7. Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).
 8. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
 9. Сайт – веб-сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за адресою:
  https://www.nibulon.com/.
 10. Сторони – Замовник Послуг з одного боку та Виконавець Послуг з іншого боку.
2. Загальні положення
 1. Зазначений договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Замовників.
 2. Положення цієї пропозиції (оферти) визначають всі істотні умови договору та є однаковими для всіх Замовників.
 3. Цей Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення замовлення та внесення оплати за Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
 4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (оферти) шляхом оформлення Замовлення та здійснення оплати за Послуги), Замовник підтверджує наступне:

  a) замовник погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору;

  б) при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати послуг) Замовник надає Виконавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.

  Замовник дає дозвіл на збір, обробку, зберігання і використання своїх персональних даних на умовах, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Виконавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

  У випадку, якщо Замовник при здійсненні Замовлення надає персональні дані інших осіб, Замовник цим самим підтверджує, що він попередньо одержав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове зберігання, використання й обробку їх даних Виконавцем.
3. Предмет договору
 1. Виконавець зобов’язується надати Послуги власним водним транспортом, а Замовник зобов’язується прийняти ці умови та оплатити ці Послуги. Замовник має право на отримання послуг з моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця.
 2. Погоджуючись з умовами Договору, Замовник підтверджує, що уважно ознайомився з усіма пунктами даного Договору та інформацією, оприлюдненою на веб-сайті, зокрема:

  з правилами перевезень водним транспортом пасажирів та багажу через веб-сайт за посиланням:
  https://www.nibulon.com/data/poslugi/pasazhirski-perevezennya/pravila-perevezennya.html;

  з місцезнаходженням причалів через веб-сайт за посиланням:
  https://www.nibulon.com/data/poslugi/pasazhirski-perevezennya/misceznaxodzhennya-prichaliv-tov-sp-nibulon.html;

  з актуальною інформацією:
  https://www.nibulon.com/news/ogoloshennya.html.
4. Порядок оформлення замовлення
 1. Замовник самостійно оформлює замовлення через сайт.
 2. Для оформлення замовлення Замовник повинен вибрати дату та час надання послуги, зазначити адресу електронної пошти (e-mail), на яку буде висланий посадковий документ визначеної форми, та вказати номер мобільного телефону для зв’язку, визначити кількість одиниць багажу та оплатити послугу.
5. Умови оплати та надання послуг Виконавця
 1. Актуальні ціни на Послуги на дату здійснення замовлення зазначаються на сайті за посиланням:
  https://www.nibulon.com/data/poslugi/pasazhirski-perevezennya/vartist-proizdu.html.
 2. Оплата Послуг здійснюється в безготівковій формі через електронний сервіс https://tickets.nibulon.com/. За збереження та захист даних платіжних засобів, а також за здійснення платежу несуть відповідальність банк-еквайер або інша фінансова установа, яка випустила платіжний засіб чи є оператором платіжної системи, через яку Замовник здійснює оплату. Оплата в безготівковій формі за допомогою платіжних засобів вважається здійсненою в момент зарахування коштів на рахунок Виконавця та одержання Замовником від оператора платіжної системи електронного підтвердження транзакції, за умови подальшого зарахування (одержання) коштів, у розмірі вартості обраної Послуги Замовником.
 3. Підтвердження оплати Послуги – надсилання Виконавцем Замовнику на дану поштову адресу посадкового документа за оплачену Замовником Послугу.
 4. Здійснивши оплату й одержавши посадковий документ, Виконавець та Замовник укладають Договір про надання Послуги. Отримати таку Послугу може Замовник, який пред’явить Виконавцю дійсний посадковий документ на контролі. У випадку, якщо Замовник передає свій посадковий документ третій особі, така особа набуває усіх прав та обов’язків Замовника за цим договором та відповідно до отриманого посадкового документа. При цьому сам Замовник втрачає право на отримання послуг за таким посадковим документом.
 5. Документом, що підтверджує право Замовника на отримання Послуги, є посадковий документ.
 6. Квиток є дійсним до кінця надання Послуги.
 7. Замовник зобов’язаний пред’явити дійсний посадковий документ для контролю.

  7.1 Дійсним вважається посадковий документ, який був придбаний у Виконавця, за умови, що він не буде використаний (погашений) будь-ким до проходження Замовником контролю, або якщо його не буде анульовано та повернуто у вільний продаж. У зв’язку з цим, з метою запобігання можливості використання придбаного посадкового документа сторонньою особою, Замовник повинен не допустити передачі інформації про посадковий документ або нанесеної на ньому інформації третім особам.

  7.2 Посадковий документ є одноразовим документом на пред’явника та втрачає свою дію після проведення контролю. Замовник зобов’язаний самостійно вживати усіх необхідних заходів для обмеження доступу третіх осіб до посадкового документу, роздрукованої копії посадкового документу, електронної пошти, на яку Замовник отримує посадковий документ чи будь-яких інших носіїв інформації, на яких Замовник зберігає придбаний посадковий документ.

  7.3 Замовник самостійно несе усі можливі ризики за наслідки втрати посадкового документу та/або вжиття неналежних заходів з безпечного зберігання посадкового документу на носіях інформації, зокрема ризик отримання відмови в наданні Послуг в разі пред’явлення посадкового документу іншою особою до моменту пред’явлення його Замовником.
 8. Виконавець зобов’язується забезпечити надання Послуги та пропуск Замовника, який пред’явить посадковий документ (роздруковану копію посадкового документу) для отримання Послуги. Дійсним вважається посадковий документ, який було отримано через електронну пошту від Виконавця, та за умови, що посадковий документ не буде використано третьою особою до проходження Замовником контролю або якщо його не буде анульовано та повернуто Замовником Виконавцеві.
 9. Замовник має право перевезення однієї Ручної Поклажі, яка повинна розташовуватися під сидінням Замовника. Максимальні розміри та вага поклажі не має перевищувати характеристики Багажу, зазначеного у цьому договорі. За кожен додатковий Багаж, за наявності вільного місця, здійснюється повна оплата.
 10. На один квиток Замовнику надається право безоплатно перевозити одну дитину віком до 6 років без права зайняття нею окремого місця.
 11. Вартість квитка для дітей старше 6 років оплачується в повному розмірі з наданням окремого місця.
 12. Діти молодше 14 років без супроводу дорослих до посадки на судно не допускаються.
 13. Замовник у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння не допускається до посадки на судно.
 14. На пасажирському судні дозволяється безоплатно перевозити 5 (п’ять) учасників бойових дій за один рейс за умови пред’явлення посвідчення учасника бойових дій.
 15. На час дії карантину та карантинних обмежень пасажири, які придбали посадковий документ, допускаються на борт пасажирського судна винятково в засобах індивідуального захисту, а саме в захисній медичній масці.

  Пасажири, які не мають захисної медичної маски, не будуть допущені до перевезення. В такому випадку грошові кошти, сплачені за Послугу, Замовнику не повертаються.
 16. У разі розірвання Договору / скасування замовлення Послуги з ініціативи Замовника більше ніж за 24 години до початку надання Послуги Замовнику повертається 100% від оплаченої ним Послуги.
 17. У разі розірвання Договору / скасування замовлення Послуги з ініціативи Замовника менше ніж за 24 години до початку надання Послуги гроші, сплачені за Послугу, Замовнику не повертаються.

  У випадку запізнення чи невідвідування Замовником обумовленого під час замовлення місця (пункту відправлення) посадковий документ не підлягає поверненню чи обміну, а Виконавець не зобов’язаний компенсувати Замовнику вартість посадкового документа.

  Заяви про втрату посадкового документа не приймаються, Виконавець не зобов’язаний надавати Послуги Замовниками, які не можуть пред’явити дійсний посадковий документ.
 18. У разі не можливості надавати Послуги, Виконавець повертає кошти у повному розмірі Замовнику.
6. Строк дії Договору
 1. Договір вважається укладеним з моменту оформлення замовлення та підтвердження оплати послуг та діє впродовж всього періоду перебування Замовника на водному транспорті Виконавця.
 2. Публічна оферта набуває чинності з моменту розміщення її на сайті та діє до моменту відкликання Виконавцем.
 3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Договору в будь-який момент на власний розсуд.
 4. У разі внесення Виконавцем змін до Договору, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Договору на сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.
 5. Договір може бути припинений:
  5.1 У будь-який час за згодою Сторін;

  5.2 За ініціативою однієї із Сторін у разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового
  повідомлення від іншої Сторони;

  5.3 За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору.
7. Відповідальність Сторін
 1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.
 2. Про претензії на якість обслуговування, факти ненадання послуг Замовник зобов’язаний повідомити Виконавця за місцем надання послуг.
 3. Виконавець не несе відповідальність за збереження і цілісність ручної поклажі Замовника, особистих речей, що знаходяться в салоні судна.
 4. Виконавець не несе відповідальність за втрату або зникнення готівкових коштів, коштовностей, паспорта, цінних документів, а також інших цінностей, які знаходяться в салоні судна.
 5. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки, які виникли у замовника в результаті дій третіх осіб.
8. Форс-мажор
 1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов`язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйк, масові безпорядки, заколот, війни, або дії органів державної влади та інших обставин, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань за Договором.
 2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов`язань за даним Договором відкладається на строк дії обставин форс-мажору.
 3. Сторона, що не може виконати зобов`язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону.
 4. Доказом виникнення та строку дії форс-мажорних обставин є документ, виданий регіональною Торгово-промисловою палатою.
9. Порядок вирішення спорів
 1. Всі спори та розбіжності, пов`язані з Договором, Сторони вирішують шляхом переговорів.
 2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору згідно з чинним законодавством України.
10. Інші умови
 1. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних умовах.
 2. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються законодавством України.”
[pwf_filter id="8699"]

Оформити заявку

Стати постачальником

Стати пайовиком

Замовити послугу

Кращий роботодавець року в номінації «Соціально відповідальний роботодавець»
Видана

Міністерство Соціальної Політики України Державна Служба Зайнятості (Центральний Апарат) Миколаївський Обласний Центр Зайнятості

Сертифікація

ISO 14001:2015

Рік

2017, 2019

Андрій Вадатурський

CEO

Андрій Вадатурський став генеральним директором «НІБУЛОНу» після понад 15 років роботи в компанії — в липні 2022 року.

Він прийняв цю посаду після трагічної загибелі свого батька та засновника «НІБУЛОНу» Олексія Вадатурського разом із матір’ю Раїсою Вадатурською під час російського ракетного удару по їхньому дому в Миколаєві.

З 2014 до 2019 рік був народним депутатом України від одномандатного округу в Миколаївській області та членом Комітету з питань аграрної політики. У 2017 році створив і очолив велику міжпартійну групу, яка виступала за розвиток українських річок як транспортного засобу.  

Має ступінь магістра електротехніки Українського державного морського технічного університету та ступінь магістра економіки промисловості Лондонської школи економіки. У 2009 році за вагомий внесок у розвиток агропромислового комплексу України був нагороджений Президентом України, йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства».

Одружений, має трьох дітей.

Відправити резюме